Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1550 ...  1555  1556  1557  1558  1559  1560  1561  1562  1563  1564  1565  ... 1570  ... 1601  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Burza cenných papírů.MAREK KarelPodniková organizace č.2, 4/1993
Informace o burze - vznik, oprávnění k obchodu, orgány burzy, spory, smlouvy Ź zprostředkovatelské.
Snižování exportního výkonu.ŠŤOURAČKOVÁ, Judita č.13, 25/3/1993
Zahraniční obchod ČSFR v roce 1992 ( vývoj obchodní bilance, teritoriální Ź striktura, komoditní struktura).
Tři první úkoly.KLVÁČOVÁ Eva č.13, 25/3/1993
Informace o Středisku cenných papírů, které se zabývá cennými papíry vzešlými Ź z procesu kupónové a standartní privatizace. Rozhovor s ředitelem střediska J. Líznerem. Středisko pracuje od 29.3. 1993.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj.Svět hospodářství č.12, 26/3/1993
Informace o činnosti Evropské banky pro obnovu a rozvoj (zkratka EBRD nebo Ź EBOR).
Očekávané a neočekávané účinky.ZAHRADNÍK Petr č.14, 1/4/1993
Dopad daně z přidané hodnoty na úroveň cen a na zahraniční obchod.
Nevědí, kdy se rozední.ZAHRADNÍK PetrTýdeník obchodu a podnikání č.12, 24/3/1993
Ekonomické problémy Velké Británie.
Účtujeme na počítači.PODLAHOVÁ JanaČeský a Slovenský profit č.14, 4/1993
Testy prvních pěti programů pro vedení jednoduchého a podvojného účetnictví - Ź EKONOM C, KVESTOR, Flux PaM, Účetní a. s., OZOGAN, Účetnictví.
RM-systém připraven.ŠATAVOVÁ Irena č.15, 8/4/1993
RM-systém jako mimoburzovní trh s cennými papíry (charakteristika systému). Rozhovor s D. Třískou , tvůrcem projektu RM-S.
Ideologie se lidé nenají.KLEER Jerzy č.15, 8/4/1993
Ekonomická situace v Číně, hlavní rysy reformy, úloha komunistické strany.
Koupě a prodej cenných papírů na trhu RM-S. č.15, 8/4/1993
Trh s cennými papíry, RM-S jako organizátor trhu, služby zákazníkům.
Styky Československa s dnešními rozvojovými zeměmiKOVÁŘ, JindřichMezinárodní politika č.2, 2/1993
Obchodní obrat, zbožová struktura, kontakty kulturní a obchodní za I. repu- bliky.
Dvousměrnost kapitálových toků.DUBSKÁ, DrahomíraHospodářské noviny č.36, 0/1992
Zahraniční investice v zemích OECD- tabulky za léta 1985-1989.
Více než na půli cesty?Hospodářské noviny č.67, 6/4/1993
Britský týdeník The Ekonomist optimisticky o šancích středoevropské trojky ke vstupu do ES do roku 2000.
Marketing vo vyspelých trhových ekonomikách a novéGAlÍKOVá, AlenaEkonomický časopis č.6, 6/1991
Zkoumání vývoje marketingu ve vyspělých tržních ekonomikách.
Marketing klíčový faktorem podniku.Moderní řízení č.8, 8/1991
Hlavní cíle strategického marketingu.
Bankový marketing a nevyhnutnost jeho využitia...MACH, JaroslavPraktická škola marketingu č.10, 10/1991
Co tvoří bankovní síť, typy bankovních operací, co je bankovní marketing.
Bankovní soustava v ČSFR.MATOUŠEK, RomanPolitická ekonomie č.5, 5/1993
Vývoj bankovní soustavy v letech 1950-1988, vznik a nástroje SBČS, bankovní Ź soustava v letech 1989-199l a v transformačním procesu.
Zahraničný kapitál v ČSFR.HOŠKOVÁ, AdelaPolitická ekonomie č.4, 4/1992
Analýza současného stavu a forem zahraničního kapitálu, analýza toku Ź zahraničního kapitálu, struktura organizací podle počtu pracovníků, podle vlastnictví.
Transformace vlastnictví v Československu.KUPKA, MartinPolitická ekonomie č.1, 1/1992
O vývoji transformace vlastnictví v Československu, nebo-li privatizace.
Podmínky 1. emise státních dluhopisů.Hospodářské noviny č.59, 25/3/1993
Úplné zrušení podmínek 1. emise státních dluhopisů České republiky.
 |<<  <<  1 ...  1550 ...  1555  1556  1557  1558  1559  1560  1561  1562  1563  1564  1565  ... 1570  ... 1601  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz