Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1560 ...  1564  1565  1566  1567  1568  1569  1570  1571  1572  1573  1574  ... 1580  ... 1601  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Jak učinit společný podnik odolný proti krizím.Moderní řízení č.1, 0/1992
Možná ohrožení společného podniku.
Podmínky pro investování v Československu.ČERMÁK, PetrNárodní hospodářství č.5, 0/1991
Formy mezinárodní hospodářské integrace.
Výběr partnera pro společný podnik.FOTR, J.Moderní řízení č.9, 0/1991
Pravidla při zakládání společného podniku.
Má Čs. koncepci pro zahraniční investory?TAMM, AxelHospodářské noviny č.146, 29/7/1992
Výsledky průzkumu v joint ventures podnicích.
Evropská databanka.Československý profit č.8, 0/1992
Služby Evropské databanky.
Informační služby podnikům.HEJLÍK, LadislavHospodářské noviny č.48, 9/3/1992
Význam středisek.
Evropská databanka.Úspěch č.1, 0/1993
Informace o největší informační službě hospodářského charakteru v Ź Československu, nabídka informačních okruhů, telefony.
Komentář k uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob při přechodu..Hospodářské noviny č.10, 15/1/1993
...na daň z přidané hodnoty.
Zprůhlednění daně z přidané hodnoty.HOUDEK, VáclavHospodářské noviny č.10, 15/1/1993
Výrobci, prodejci a spotřebitelské ceny.
Stopami české státnosti.Rudé právo č.1, 4/1/1993
Historie, konec samostatnosti, Česká republika dnes, rozloha, národnostní Ź složení .
Rok 1992 v Československu.Hospodářské noviny č.2, 5/1/1993
Dokumentace oficiálních návštěv, zasedání FS, politických událostí aj.
ZEU rediviva na nových cestách.HANDL, VladimírMezinárodní politika č.9, 0/1992
Situace v oblasti bezpečnostní politiky, návaznost na vývoj v Evropě po Maastrichtu.
Podvojné účetnictví. Opatření, kterým se stanovípostup převodu podvojného účetnictví naHospodářské noviny č.7, 12/1/1993
Postupy účtování dle nové daňové soustavy, platnost od l.l.1993.
Jednoduché účetnictví. Opatření, kterým se stanovípostupy účtování fyzických osob ...Hospodářské noviny č.7, 12/1/1993
...provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví.
Obchod mezi bankou a klientem.KLIMPAR, JiříHospodářské noviny č.3, 6/1/1993
Devizové kursy a jejich použití na vnitřním devizovém trhu.
Směnky a dnešní realita.Hospodářské noviny č.4, 7/1/1993
Uplatnění směnek k maximálnímu obchodnímu a finančnímu úspěchu.
Problémy zapojení Československa do ES.TÍKAL, SvatoplukPolitická ekonomie č.11-12, 0/1991
Ekonomické vztahy mezi ČSFR a ES, problémy přidružení , problematika členství v ES.
Rozdílnost výchoevropských změn.Hospodářské noviny č., 4/1/1993
Zpráva Hospodářské komise OSN pro Evropu o měnové výchoevropské Ź problematice.
Nové účty správců daní.Hospodářské noviny č.3, 6/1/1993
Se zavedením automatizovaného daňového informačního systému se nově Ź otevírají čísla bankovních účtů správců daní pro platby daňových pop- latníků, dlužníků.
Tarifní zatřídění zboží.HABART, Josef-KLABOUCHOVÁ, IvonaHospodářské noviny č.4, 7/1/1993
Výpočet daně z přidané hodnoty, dovozního cla spotřebních daní.
 |<<  <<  1 ...  1560 ...  1564  1565  1566  1567  1568  1569  1570  1571  1572  1573  1574  ... 1580  ... 1601  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz