Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1560 ...  1565  1566  1567  1568  1569  1570  1571  1572  1573  1574  1575  ... 1580  ... 1601  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Novelizace celního sazebníku.HAVLÍK, JiříHospodářské noviny č.2, 5/1/1993
Platnost od 1.1.1993, změny smluvních celních sazeb.
Dva clearingy.HLÁDEK, TomášHospodářské noviny č.235, 2/12/1992
K založení společnosti Bankové zúčtovacie centrum Slovenska(BZCS), která bude zabezpečovat mezibankovní účtování slovenských bank a napojení těchto bank na clearingové centrum v Praze.
Rychlý platební styk - životní podmínka bankovnictSALZMANN, Richard č.4, 0/1992
Rozhovor s generálním ředitelem Komerční banky R. Salzmannem.
Bílá místa v utváření trhu.VENCOVSKÝ,FrantišekNárodní hospodářství č.11, 0/1992
Platby mezi dlužníkem a věřitelem mimo banku.
Spotřeba ropy a její výhledy.DRICA, PeterHospodářské noviny č.28O, 9/12/1992
Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníHospodářské noviny č.242, 11/12/1992
Zákon ČNR ze dne 2O.11.1992, seznam kontaktních míst s okresními pojišťovna- mi Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
Zákon o cenných papírech.Hospodářské noviny č.249, 22/12/1992
Zákon ČNR ze dne 20.11.1992, plné znění. Novelizace zákon č.259/1994 Sb., + i Hospodářské noviny, 4.1.1995, č.3, Ź s.15.
Vývoj našeho trhu cenných papírů.DERIAN, MarcelHospodářské noviny č.253, 30/12/1992
Kapitoly pro budoucí akcionáře(VI.). Závěr seriálu, který se věnuje Ź poptávce po cenných papírech a předpokládanému vývoji trhu cenných papírů.
Smlouvy o převodu cenného papíru.VYROUBAL, PetrHospodářské noviny č.229, 24/11/1992
Legislativní podmínky utváření kapitálového trhu(2.).
Organizace pro hospodářskou spolupráci v Asii aTichomoří(APEC).Hospodářské noviny č.234, 1/12/1992
Informace o organizaci, členské státy, cíle APEC.
Československý zahraniční obchod 1991-92 ajeho...ANGELIS, IvanNárodní hospodářství č.4, 0/1992
Nejdůležitější rysy zahraničního obchodu.
Nezaměstnanost očima ekonomů.HÝSEK, JanHospodářské noviny č.236, 3/12/1992
Jak vzniká, jak se mění, nezaměstnanost v zemích OECD, dlouhodobě nezaměst- naní - tabulky.
K některým aspektům leasingu.HURT, Karel-MAREK, KarelNárodní hospodářství č.11, 0/1992
Historie leasingu, vývoj ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Ź Japonsku.
K regionálnímu rozdělení joint venture v čs. ekonoDUBSKÁ, DrahomíraNárodní hospodářství č.1O, 11, 0/1992
Koncentrace cizího kapitálu v Praze, severních Čechách, dalších regionech.
Letos vedou americké firmy.PISKOVÁ, HanaHospodářské noviny č.234, 1/12/1992
Přímé investice do ČSFR za 1.-3. čtvrtletí 1992
Obchodní válka zažehnána.SKLENKA, MilošHospodářské noviny č.239, 8/12/1992
Historie a současnost, jednání GATT, Uruguayské holo GATT - perpektivy a skutečnost.
Racionální přístup GATT.PALEČKA, PeterHospodářské noviny č.238, 7/12/1992
Ke vstupu České republiky a Slovenské republiky do GATTu, úspěch Ź československé obchodně politické diplomacie.
Factoring-metoda financování a krytí úvěrovýchrizik.Národní hospodářství č.11, 0/1992
Předpoklady pro aplikaci vývozního factoringu, historie, informace o společnostech v ČSFR. Factors Chain International(FCI)-největší factoringové sdružení na světě, Ź hlavní úkoly, obrat členů, informace o společnosti.
Maastricht aneb Smlouva o Evropské unii.BUSCHOVÁ, KvětaHospodářské noviny č.241, 10/12/1992
Mezinárodní dokument, stručné zachycení jednotlivých částí maastrichtských dohod.
Základní rysy prům. politik člens. států OECD.ZEMAN, KarelNárodní hospodářství č.11, 0/1992
Perspektivy restruktulizačního procesu československé ekonomiky do Ź evropských a celosvětových ekonomických systémů.
 |<<  <<  1 ...  1560 ...  1565  1566  1567  1568  1569  1570  1571  1572  1573  1574  1575  ... 1580  ... 1601  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz