Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1570 ...  1572  1573  1574  1575  1576  1577  1578  1579  1580  1581  1582  ... 1590  ... 1636  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Hlavní úkoly podnikového personálního řízení.KOUBEK,JosefSociální politika č.7-8, 8/1993
Strategie personálního řízení, úkoly a funkce personálních útvarů.
Nová úprava pojistného na sociální zabezpečení...PŘIB, JanSociální politika č.7-8, 8/1993
... a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Změny týkající se osob samostatně výdělečně činných a ostatních Ź poplatníků pojištění.
K transformaci sociálního systému v České ...DOSTAL, JaroslavSociální politika č.7-8, 8/1993
...republice. Současný stav sociálního systému, jeho nedostatky, ekonomické determinace systému, základní trendy transformace, představa o novém modelu systému.
Profesionalita makléřů - úspěšný činitel ochrany..Hospodářské noviny č.164, 24/8/1993
... investora. Kritéria úspěšnosti kapitálového trhu, osobnost makléře, profil.
Pojištění na cestách.Hospodářské noviny č.154, 10/8/1993
Havarijní pojištění pro zahraniční, pojištění automobilů, cestovních Ź zavazadel, za škodu způsobenou při cestách a pobytu v cizině, cestovní Ź úrazové pojištění.
Cestovní ruch má svá pravidla.VITÁKOVÁ, MarieHospodářské noviny č.154, 10/8/1993
Podmínky podnikání v ČR pro zahraniční podnikatele.
Psychologické souvislosti stresové odpovědi...ŠOLCOVÁ, IvaČeskoslovenská psychologie č.6, 0/1992
Práce představuje přehled o vývoji poznání v oblasti stresu.
Vědecký park - cesta k inovačnímu podnikání.Národní hospodářství č.8, 8/1993
Ke vzniku, klientele, náplni Pražského vědeckotechnického parku.
Protekcionizmus vo svetovej ekonomike.ČERNÁ, JanaNárodní hospodářství č.8, 8/1993
Způsoby ochrany domácího trhu před zahraniční konkurencí.
Výsledky předběžné periodické aukce pro pokyny přijaté do 16. 8. 1993.Hospodářské noviny č.136, 23/8/1993
Výsledky předběžné periodické aukce pro pokyny přijaté do 16. 8. 1993.
RM-systém ČR.Hospodářské noviny č.156, 12/8/1993
Výsledky 2. kola periodické aukce a přípustná cenová pásma pro 3. kolo.
Druhá emise stát.dluhopisů splnila očekávání ...STOULIL, JosefHospodářské noviny č.150, 4/8/1993
Přehled emisí střednědobých státních dluhopisů, analýza druhé emise.
Kursovní politika České národní banky.ŽĎÁRSKÝ, VladimírHospodářské noviny č.161, 19/8/1993
Vývoj devizových rezerv, platební bilance, obchodní bilance.
Přímé zahr.investice do ČR v 1.pol.mírně poklesly.PISKOVÁ, HanaHospodářské noviny č.162, 20/8/1993
Teritoriální a odvětvová struktura přímých zahraničních investic za 1. Ź pololetí 1993.
Zahraniční obchod České republiky v prvním pololetí letošního roku.Hospodářské noviny č.159, 17/8/1993
Hodnocení dovozu, vývozu, statistické ukazatele.
Maastrichtská chronologie.Hospodářské noviny č.150, 4/8/1993
Termíny ratifikací 12 členů ES.
Některé povin.plátců v souvisl.s účin. novely.PITNER, LadislavHospodářské noviny č.157, 13/8/1993
Novelizace, platná od 1. 9. 1993.
Indosament (1.).ZAHRADNIČKOVÁ, MarieHospodářské noviny č.139, 20/7/1993
Funkce indosamentu ve směnečném zákoně. Hospodářské noviny, Ź 2. část - Hospodářské noviny 29. 7. 1993, č. 146, s. 9. 3. část - Hospodářské noviny 11. 8. 1993, č. 155, s. 9. 4. část - Hospodářské noviny 19. 8. 1993, č. 161, s. 9
Směnečné rukojemství - aval (3).ZAHRADNIČKOVÁ, MarieHospodářské noviny č.155, 11/8/1993
O funkci směnečného rukojemství směřujícího k větší bezpečnosti směnky (3). 1. část - Hospodářské noviny, 20. 7. 1993, č. 139, s. 8, 2. část - Hospodářské noviny, 29. 7. 1993, č. 146, s. 9, 4. část - Hospodářské noviny, 19. 8. 1993, č. 161, s. 9.
Budeme opět používat směnky ? (1)ZAHRADNIČKOVÁ, MarieHospodářské noviny č.139, 20/7/1993
Základní informace o náležitosti. Druhy, obsahované náležitosti, placení aj. 2. část - Hospodářské noviny, 29. 7. 1993, č. 146, s. 9, 3. část - Hospodářské noviny, 11. 8. 1993, č. 155, s. 9, 4. část - Hospodářské noviny, 19. 8. 1993, č. 161, s. 9.
 |<<  <<  1 ...  1570 ...  1572  1573  1574  1575  1576  1577  1578  1579  1580  1581  1582  ... 1590  ... 1636  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz