Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1570 ...  1575  1576  1577  1578  1579  1580  1581  1582  1583  1584  1585  ... 1590  ... 1640  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Síť bankomatů Eurocard/Master Card/Cirrus .Hospodářské noviny č.172, 3/9/1993
Zahájení běžného provozu tuzemského clearingu platebních karet Ź EUROCARD/Master Card/Cirrus v ČR a v KB, ČSOB, Agrobance Praha, IB.
Srovnání vývoje cen v ČR a SR v červenci.Hospodářské noviny č.173, 6/9/1993
Srovnání vývoje indexů cen za Českou republiku a Slovenskou republiku v roce 1992 a 1993.
Stát Izrael a okupovaná území.ČERNÝ, KarelMezinárodní politika č.6, 6/1993
Hospodářský vývoj v letech 1970 - 1991.
Výsledky 3. kola periodické aukce a přípustná ce-nová pásma pro 4. kolo.Hospodářské noviny č.174, 7/9/1993
Výsledky RM-Systému České republiky.
Vzedmutá privatizační vlna.MIŠKOVSKÁ, OlivieHospodářské noviny č.175, 8/9/1993
Nárůst privatizace státních podniků v celém světě, světově největší privati- zační případy.
Hypoteční zástavní list:produkt, který chybí na..VÁŇOVÁ, JitkaHospodářské noviny č.176, 9/9/1993
Co je hypoteční zástavní list, jeho odlišnost a specifika, prvky bezpečnosti tohoto druhu cenného papíru.
Po počátečním poklesu trvalý vzestup.Hospodářské noviny č.160, 18/8/1993
Stav devizových rezerv ČNB, vývoj v 1. pololetí 1993.
Pozitivní i negativní tendence.VÁŇA, LadislavHospodářské noviny č.161, 19/8/1993
Ekonomické výsledky České republiky za 1. pololetí 1993 ve stavebnictví, Ź zemědělství, bytové výstavbě, spotřebitelských cenách, zahraničním obchodu, Ź nezaměstnanosti.
Vývoj obchodování na Burze cenných papírů Praha.PONERT, Martin-ZAZVONIL, MichalHospodářské noviny č.160, 18/8/1993
Obchod s akciemi, obligacemi, podílovými listy, dluhopisy. Kursovní lístek Ź ze l7.8.l993.
Studijní pojištění v Pojišťovně IB, a.s.Hospodářské noviny č.176, 9/9/1993
Zavedení nové formy pojištění určeného pro lepší finanční zajištění školní a profesní přípravy dětí.
Nadace.HAŽOVÁ, Božena-MARKOVÁ, JaroslavaHospodářské noviny č.164, 24/8/1993
K historii vývoje dobročinnosti až k nonprofitnímu sektoru . Potřeba nové Ź legislativy v současném období.
Tvorba investičního marketingu.KUBÍK, JosefModerní řízení č.8, 8/1993
Objasnění pojmu, postup tvorby metodiky investičního marketingu.
Podniková organizace ochrany životního prostředí.Moderní řízení č.8, 8/1993
Tři dimenze životního prostředí, konkrétní organizace ochrany životního Ź prostředí, manažer systému ochrany životního prostředí v podniku.
Role manažera.STÝBLO, JiříModerní řízení č.8, 8/1993
Přehled úloh, funkcí a povinností členěný podle různých kritérii.
Hlavní úkoly podnikového personálního řízení.KOUBEK,JosefSociální politika č.7-8, 8/1993
Strategie personálního řízení, úkoly a funkce personálních útvarů.
Nová úprava pojistného na sociální zabezpečení...PŘIB, JanSociální politika č.7-8, 8/1993
... a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Změny týkající se osob samostatně výdělečně činných a ostatních Ź poplatníků pojištění.
K transformaci sociálního systému v České ...DOSTAL, JaroslavSociální politika č.7-8, 8/1993
...republice. Současný stav sociálního systému, jeho nedostatky, ekonomické determinace systému, základní trendy transformace, představa o novém modelu systému.
Profesionalita makléřů - úspěšný činitel ochrany..Hospodářské noviny č.164, 24/8/1993
... investora. Kritéria úspěšnosti kapitálového trhu, osobnost makléře, profil.
Pojištění na cestách.Hospodářské noviny č.154, 10/8/1993
Havarijní pojištění pro zahraniční, pojištění automobilů, cestovních Ź zavazadel, za škodu způsobenou při cestách a pobytu v cizině, cestovní Ź úrazové pojištění.
Cestovní ruch má svá pravidla.VITÁKOVÁ, MarieHospodářské noviny č.154, 10/8/1993
Podmínky podnikání v ČR pro zahraniční podnikatele.
 |<<  <<  1 ...  1570 ...  1575  1576  1577  1578  1579  1580  1581  1582  1583  1584  1585  ... 1590  ... 1640  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz