Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  ... 1600  ... 1618  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníHospodářské noviny č.242, 11/12/1992
Zákon ČNR ze dne 2O.11.1992, seznam kontaktních míst s okresními pojišťovna- mi Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
Zákon o cenných papírech.Hospodářské noviny č.249, 22/12/1992
Zákon ČNR ze dne 20.11.1992, plné znění. Novelizace zákon č.259/1994 Sb., + i Hospodářské noviny, 4.1.1995, č.3, Ź s.15.
Vývoj našeho trhu cenných papírů.DERIAN, MarcelHospodářské noviny č.253, 30/12/1992
Kapitoly pro budoucí akcionáře(VI.). Závěr seriálu, který se věnuje Ź poptávce po cenných papírech a předpokládanému vývoji trhu cenných papírů.
Smlouvy o převodu cenného papíru.VYROUBAL, PetrHospodářské noviny č.229, 24/11/1992
Legislativní podmínky utváření kapitálového trhu(2.).
Organizace pro hospodářskou spolupráci v Asii aTichomoří(APEC).Hospodářské noviny č.234, 1/12/1992
Informace o organizaci, členské státy, cíle APEC.
Československý zahraniční obchod 1991-92 ajeho...ANGELIS, IvanNárodní hospodářství č.4, 0/1992
Nejdůležitější rysy zahraničního obchodu.
Nezaměstnanost očima ekonomů.HÝSEK, JanHospodářské noviny č.236, 3/12/1992
Jak vzniká, jak se mění, nezaměstnanost v zemích OECD, dlouhodobě nezaměst- naní - tabulky.
K některým aspektům leasingu.HURT, Karel-MAREK, KarelNárodní hospodářství č.11, 0/1992
Historie leasingu, vývoj ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Ź Japonsku.
K regionálnímu rozdělení joint venture v čs. ekonoDUBSKÁ, DrahomíraNárodní hospodářství č.1O, 11, 0/1992
Koncentrace cizího kapitálu v Praze, severních Čechách, dalších regionech.
Letos vedou americké firmy.PISKOVÁ, HanaHospodářské noviny č.234, 1/12/1992
Přímé investice do ČSFR za 1.-3. čtvrtletí 1992
Obchodní válka zažehnána.SKLENKA, MilošHospodářské noviny č.239, 8/12/1992
Historie a současnost, jednání GATT, Uruguayské holo GATT - perpektivy a skutečnost.
Racionální přístup GATT.PALEČKA, PeterHospodářské noviny č.238, 7/12/1992
Ke vstupu České republiky a Slovenské republiky do GATTu, úspěch Ź československé obchodně politické diplomacie.
Factoring-metoda financování a krytí úvěrovýchrizik.Národní hospodářství č.11, 0/1992
Předpoklady pro aplikaci vývozního factoringu, historie, informace o společnostech v ČSFR. Factors Chain International(FCI)-největší factoringové sdružení na světě, Ź hlavní úkoly, obrat členů, informace o společnosti.
Maastricht aneb Smlouva o Evropské unii.BUSCHOVÁ, KvětaHospodářské noviny č.241, 10/12/1992
Mezinárodní dokument, stručné zachycení jednotlivých částí maastrichtských dohod.
Základní rysy prům. politik člens. států OECD.ZEMAN, KarelNárodní hospodářství č.11, 0/1992
Perspektivy restruktulizačního procesu československé ekonomiky do Ź evropských a celosvětových ekonomických systémů.
Větší šance zemí ESVO.MIŠKOVSKÁ, OlivieHospodářské noviny č.238, 7/12/1992
Určení čtyř kriterií pro vstup do budoucí unie ES - hodnocení zemí ESVO, které lépe splňují v současném období kriteria zemí ES. ESVO-Evropské Ź sdružení volného obchodu.
Ťažký hospodársky štart.HARNA, ŠtefanHospodářské noviny č.251, 28/12/1992
Vyhlídky ekonomiky Slovenska po rozdělení ČSFR.
Makroekonomický vývoj ČSFR v roce 1992.CZESANÝ,SlavojNárodní hospodářství č.12, 0/1992
Charakter makroekonomické stability, výkon ekonomiky, nezaměstnanost, vnější ekonomické vztahy aj.
Mírné oživení pokračuje.ŠUJAN, IvanHospodářské noviny č.251, 28/12/1992
Statistické údaje za 10 měsíců roku 1992.
Exportní garanční a pojišťovací společnost.BOHM, ArnoštNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Nové formy podpory československého vývozu, základní charakteristika EGAP a její dosavadní činnost.
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  ... 1600  ... 1618  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz