Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  1593  ... 1600  ... 1640  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Změny platné od července.TRNKOVÁ, Ludmila-ŽENÍŠKOVÁ, MartaHospodářské noviny č.109, 4/6/1993
Zdravotní a sociální pojištění zaměstanců, účinnost novelizovaných předpisů Ź od l.7.l993. Viz znění novelizovaných zákonů v HN, l6.6.l993, č.ll9.
Financování exportních úvěrů.BOHM, ArnoštHospodářské noviny č.109, 4/6/1993
Podpora českého vývozu ze strany státu. Pověření touto činností EGAP- Exportní garanční a pojišťovací společnost, základní principy fungování systému.
Cigareta-hřebík do rakve.ŠIMÍČEK, JaroslavSvoboda č.99, 29/4/1993
Výsledky 40 letého sledování britských lékařů- kuřáků.
Příští stanice : Heroin.FRANK, TomášReportér č.49, 0/1992
Nebezpečí drog, přístup k jednotlivým druhům, následky.
Jsme víc, než jen odbytištěm, jsme zemí zaslíbenouJÁNOŠKA, KazimírČeský a Slovenský profit č.13, 0/1992
Domácí výroba drog, obchod s drogami, statistika leden, únor 1992.
Téměř tečka ( před bouří?).MATĚJKA, IvanHospodářské noviny č.230, 0/1992
Drogy v Československu.
Některé aspekty zahraničně ekon.vazeb na DálnémZNAMENÁČEK, MiroslavmMezinárodní politika č.3, 3/1993
Japonsko, Korejský polostrov, Východní Čína, jihovýchodní Asie, Singapur, Honkkong.
Tvrdé drogy, tvrdá volba.Spektrum č.80, 0/1993
Meze legalizace, cíle legálního trhu drog. Neúčelnost trestného stíhání za Ź užívání drog. Názory dvou amerických vědeckých pracovníků- Douga Bandona a Ź Elliota Currie.
Ekonomické paradoxy.Hospodářské noviny č.103, 27/5/1993
Hospodářský vývoj Československa v letech 1990-1992. Vývoj věcných a finančních parametrů.
Obchodní zájmy v novém pojetí.WEIDENBAUM, MurraySpektrum č.8O, 0/1993
Vliv hospodářské mapy 90. let na vývoj produktivity podniků a jejich Ź mezinárodní konkurenceschopnost.
Možnost rychlých kontaktů se zahraničními partneryHospodářské noviny č.107, 2/6/1993
Adresy obchodních a živnostenských komor v Německu.
Analýza vývoje zaměstnanosti v roce 1992.ČARSKÝ, JiříSociální politika č.5, 5/1993
Zdroje pracovních sil a jejich rozdělení, nabídka a poptávka po pracovních Ź silách, struktura zaměstnanosti podle různých hledisek, efektivnost Ź zaměstnanosti, reprodukce pracovních sil.
Zaměstnanost a nároky osob se změnenou pracovní...JOUZA, LadislavSociální politika č.5, 5/1993
... schopností. Sociálně právní předpisy k uplatnění občanů se ZPS v pracovním procesu.
Vůle plnit závazky.FUCHS, MiloslavSociální politika č.5, 5/1993
Koncepce MOP, normativní působnost MOP, Česká republika a MOP, přehled úmluv Ź MOP na Českou republiku.
Československá spolupráce s ILO.Sociální politika č.4, 4/1993
Tým pro východní Evropu.VÍTEK, JanHospodářské noviny č.178, 11/9/1992
Rozhovor s vedoucím zvláštní skupiny MOP, činnost této skupiny a její Ź zaměření na otázky sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, mezd a příjmů.
Rozhoduje lidský potencionál.DOKTOROVÁ,Blanka-VYMAZAL,JiříHospodářské noviny č.9, 14/1/1993
Zformování nového vědního oboru. Andragogika-vzdělávání dospělých.
Andragogika a personální řízení.NAKONEČNÝ, MilanSociální politika č.5, 5/1993
Pojem andragogika, úkoly personálního řízení, vztah antragogiky a Ź personálního řízení.
Docenit význam personální práce.KOUBEK, JosefSociální politika č.5, 5/1993
Aktuální problémy našeho podnikového personálního řízení.
Koncepční záměr splněn.Sociální politika č.5, 5/1993
Peněžní příjmy obyvatelstva, mzdový vývoj, spotřebitelské ceny a životní Ź náklady, peněžní výdaje a úspory obyvatelstva.
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  1593  ... 1600  ... 1640  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz