Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  1593  ... 1597  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Diskontní sazba SBČS.DUCHÁČEK, JosefHospodářské noviny č.176, 9/9/1992
Ceny zdrojů čerpaných obchodními bankami od banky cedulové.
Reálnosť menovej unie.ADAMEC, ŠtefanHospodářské noviny č.175, 8/9/1992
Podmínky reálnosti měnové unie.
Ekonomika se stabilizuje.Hospodářské noviny č.146, 29/7/1992
Ze zprávy Státní banky československé o měnovém vývoji v 1. pololetí 1992.
Institut ekonomie SBČS.Hospodářské noviny č.14O, 21/7/1992
Výzkumné centrum zaměřené na teoretický a aplikovaný výzkum v makroekonomii a v monetární ekonomii.
Nový čs. celní sazebník.PALEČKA, PeterFinance a úvěr č.2, 0/1992
Zavedení od l.l.l992.
Formovanie podmienok stimulujících rozvoj...OLŠOVSKÝ, JosefNárodní hospodářství č.7, 0/1991
Formování podmínek stimulující rozvoj podnikatelských aktivit.
Mýty v ekonomice a jejich nebezpečí.SCHULZ, JaroslavNárodní hospodářství č.9, 0/1991
Některé negativní jevy v naší ekonomice.
Bytová politika v podmínkách tržní ekonomiky.KAREN, OtaNárodní hospodářství č.2, 0/1991
Přechodné období k tržní ekonomice a jeho...ZIMA, ZbyněkNárodní hospodářství č.2,3, 0/1991
Hlavní rysy přech. období, vývoj produktivity práce, zaměstnanosti, úspor, Ź inflace, využití národního důchodu, aj.
Vykročení k trhu.KOŽUŠNÍK, ČestmírNárodní hospodářství č.6, 0/1991
Zhodnocení dosavadního vývoje strategie přechodu.
Liberalizace cen a vývoj cenových struktur.HEJNÁK, Miloslav - KŘOVAK, JiříPolitická ekonomie č.3, 0/1991
Situace ve světě a u nás, vývoj cen, cenová opatření v ČSFR včetně tabulek.
Dopad cenových deformací na dnešní ekonomiku.HEJNÁK, M.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.3, 0/1991
Úvaha o vztahu strukturální a cenové politiky v minulosti, současnosti a Ź budoucnosti.
Tržní ekonomika potřebuje podnikatele.Moderní řízení č.2, 0/1990
Předpoklady vzniku tržní ekonomiky.
Sociální souvislosti přechodu k tržní ekonomice.VEČERNÍK, JiříSociologický časopis č.4, 0/1990
Teorie a praxe sbližování.ŠIK, OtaHospodářské noviny č.6, 0/1990
Praktické otázky týkající se přechodu k tržní ekonomice.Ź Ź
K otázkám tržní ekonomiky.ŠIK, OtaOtázky práce č.4, 0/1990
Trnitá cesta ČSFR k tržnímu hospodářství.MÁDROVÁ, MarcelaHospodářské noviny č.85, 0/1990
Zájem zahr. investorů, problematika privatizace, zkušenosti se soukr. Ź podnikáním.
Několik úvah o tržní ekonomice.BUREŠ, JiříEkonomický časopis č.12, 0/1990
Výsledky moderní ekon.-matematické disciplíny - teorie jádra.
Československo ve světové ekonomice.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.3, 0/1991
Jak světová ekonomika ovlivňuje ekonomiku ČSFR.
K podmínkám vývoje čs. ekonomiky v krátkém období.CZESANÝ, SlavojPolitická ekonomie č.5, 0/1991
Rozbor podmínek přechodu naší ekonomiky na tržní mech.
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  1593  ... 1597  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz