Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1589  1590  1591  1592  1593  1594  1595  1596  1597  1598  1599  1600  ... 1629  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Problémy a účinky zavádění dane z přidané hodnoty.MERVART, JosefNárodní hospodářství č.11, 0/1991
Problematika zavádění daně z přidané hodnoty, problémy zavedení principu VAT, uplatnění VAT ve světě, tabulky. VAT- druh obratové daňe.
Výrazně širší okruh plátců.VANČUROVÁ, AlenaHospodářské noviny č.127, 1/7/1992
Model výpočtu daňe z přidané hodnoty.
Mechanismus daňe z přidané hodnoty.MAREK, JiříTýdeník obchodu a podnikání č.23, 0/1992
Jednotlivé fáze výpočtu daňe z přidané hodnoty.
Zákon o dani z přidané hodnoty- novelizaceSbírka zákonů č.č. 121, 0/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č.222/92Sb., o dani z přidané Ź hodnoty.
Zákon o dani z přidané hodnoty.Svobodné slovo č.136, 11/6/1992
Plné znění zákona o daňi z přidané hodnoty ze dne 16.4.l992, zákon Ź č.222/92Sb. Další prameny: Ekonom, 1992, č. 29, příloha, s.2-ll Svět hospodářství, 1992, č.24, s.7,č.25, 6-7, č.26, s.6-7 Poradce podnikatele, 1992, č.6-7, s.-156, komentář Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty - Sbírka zákonů,1992,častka 121, Ź zákon 596.
Zákon o dani z přidané hodnoty.Sbírka zákonů č.117, 0/1992
Zákon ČNR z 28.11. 1992 č. 588/1992 sb. Novelizace - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/92 sb., o dani z Ź přidané hodnoty. Sbírka zákonů, 1992, častka 121, zákon 596.
Daň z přidané hodnoty.Československý profit č.39, 0/1992
Podstata a funkční mechanismus daňe z přidané hodnoty.
Zásady regionální ekonomické politiky v procesu...HUČKA, MiroslavNárodní hospodářství č.11, 0/1992
Procesy vzájemné závislosti, integrace.
K některým otázkám regionální politiky v podmínkácHUČKA, MiroslavNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Otázka cílů regionální politiky, otázka výběru regionů, které mají být pod- porovány, kritéria výběru.
Leasing 1993.Týdeník obchodu a podnikání č.1, 0/1993
Změny v dosavadní leasingové praxi, které přináší nová daňová soustava platná Ź od 1. 1. 1993. Přehled leasingových firem působících na území České Ź republiky.
Svět opouští hotovost.JUŘÍK, PavelTýdeník obchodu a podnikání č.3, 0/1993
Bezhotovostní platební styk (šeky, platební karty), síť bankomatů v Ź Československu.
Vymáhání směnek.KOVAŘÍK, Zdeněk č.3, 0/1993
Směnečná práva v případě nezaplacení směnky.
Práva akcionářů.DĚDIČ, Jan č.3, 0/1993
Práva akcionářů - prodej, koupě a darování akcií.
Společná obchodní politika.TIKAL, SvatoplukRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.12, 0/1992
Obchod mezi členskými zeměmi a společná obchodní politika Evropského Ź společenství, společný celní sazebník, obchodní vztahy k nečlenským zemím ES.
Celní zákon.Sbírka zákonů č.5, 0/1993
Celní zákon ČNR ze dne 15. 12. 1992.
Účetnictví a daňová optimalizace.LINHART, MartinČeskoslovenský profit č.4, 0/1993
Informace pro drobné podnikatele, kterí ovládají základy práce s tabulkovým Ź procesorem. Článek popisuje využití tabulkového procesoru CALC 602 při roční Ź uzávěrce a daňovém přiznání.
Průvodce novou daňovou soustavou ČR. č.2,4, 0/1993
Úplné znění daňových zákonů, vysvětlení jednotlivých ustanovení těchto Ź zákonů, návody na sestavování daňových přiznání. ( Zákony o dani z příjmu, z přidané hodnoty, zákon o spotřebních daních, Ź zákon o rezervách, o správě daní a poplatků. Ekonom č. 4, s. 9 - změny a dodatky k těmto zákonům.
Současný stav a perspektivy.RUSEK, Antonín č.2, 0/1993
Všeobecná zadluženost, dopady inflace, důsledky sjednocení Německa, vyhlídky Ź do budoucna.
Jaká je a jaká bude naše ekonomika. č.3, 0/1993
Makroekonomická a sociální analýza za rok 1992, rozbor stavu naší ekonomiky a Ź prognózy vývoje pro rok 1993.
Bankovnictví. č.5, 0/1993
Zákon ČNR č. 6/1993 sb. o České národní bance. Ź Všeobecné obchodní podmínky, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů u Ź bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech.
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1589  1590  1591  1592  1593  1594  1595  1596  1597  1598  1599  1600  ... 1629  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz