Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1590  1591  1592  1593  1594  1595  1596  1597  1598  1599  1600  ... 1610  ... 1640  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Marketingové koncepce.RAJT, ŠtefanPraktická škola marketingu č.7-8, 0/1991
Vysvětlení jednotlivých trhů.
Úprava měnového koše české koruny.ZEMAN, IvoHospodářské noviny č.81, 27/4/1993
Přehled všech dosud provedených změn měnového koše.
Budeme preferovat dividendy?KLUSOŇ, VáclavHospodářské noviny č.82, 28/4/1993
Postavení akcionáře, valná hromada, dividendové akcie, praktické příklady.
Zpráva o měnovém vývoji za rok 1992.Hospodářské noviny č.81, 27/4/1993
Ekonomická reforma v ČSFR(průběžné hodnocení).KLACEK, JanPolitická ekonomie č.9-10, 0/1991
Hodnotící analýza.
Scénář ekonomické reformy.Hospodářské noviny č.75, 4/9/1990
Znění dokumentu.
Tři roky transformace československé ekonomiky.HOŘČICOVÁ,M.-KAMENIČKOVÁ,V.Finance a úvěr č.4, 4/1993
Hlavní prvky transformace a základní cíle hospodářské politiky vlády.
Československo v MMF: zkušenosti z let 199O-92.JONÁŠ, JiříFinance a úvěr č.4, 4/1993
Počátky ekonomické reformy a první dohoda o překlenovacím úvěru, předběžné Ź hodnocení výsledků druhé dohody o překlenovacím úvěru, finanční pomoc MMF zemím střední a východní Evropy.
Rozpočet České republiky.KAMENIČKOVÁ, V.-HOŘČICOVÁ,M.-ŠŤĚPÁNEK,P.Finance a úvěr č.4, 4/1993
Způsob přípravy a schvalování rozpočtu, nejdůležitější zdroje příjmů Ź rozpočtu,hlavní oblasti, kam směřují rozpočtové výdaje, legislativa, Všeobecná zdravotní pojišťovna.
O uplatnění daně z přidané hodnoty v mezinárodnípřepravě osob.Hospodářské noviny č.83, 29/4/1993
Metodický pokyn.
Hranice pro svět reklamy.LUKAVSKÁ, LenkaHospodářské noviny č.83, 29/4/1993
Systém regulace reklamy, výtah z mezinárodního kodexu reklamní praxe, reklama Ź pro děti.
Nemovitosti u katastrálních úřadů.MULLER, MiloslavHospodářské noviny č.78, 22/4/1993
Řízení o vkladu a výmazu vlastnických a jiných věcných práv, sídla Ź katastrálních úřadů.
Uplatnění daně z přidané hodnoty ve výstavbě.KLAK, JanHospodářské noviny č.77, 21/4/1993
Metodický pokyn ministerstva financí pro uplatňování daně z přidané hodnoty ve stavebnictví.
Uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodnípřepravě zboží a peněz.Hospodářské noviny č.79, 23/4/1993
Metodický pokyn ministerstva financí České republiky.
Nepodceňujme reklamu, budete ji potřebovat.JIRÁK, OttoPrům.infórum pro pod.a manag. č.9, 9/1990
Vývoj reklamy od doby 1. republiky do dneška.
Ako robiť kvalitnú a vysokoúčinnú reklamu.LOCHNER, GeorgPraktická škola marketingu č.1,2,3, 0/1992
Jak působí nebo by měla působit reklama na zákazníky, plánovací fáze tvorby Ź reklamy.
Reklamní slogan.CRHA, IvanTýdeník obchodu a podnikání č.50, 12/1992
Co je to reklamní slogan a jeho postavení v reklamě.
Sponzorství - moderní přístup a způsob reklamy.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.3, 3/1992
Nový způsob reklamy- sponzorství.
Reklama ve světle paragrafů.MUNKOVÁ, Jindřiška č.6, 2/1992
Co je reklama, druhy. (SB/565/90)
Reklamní agentury.MIKEŠ, J.Týdeník obchodu a podnikání č.44, 0/1992
Informace o nových reklamních agenturách v Československu.
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1590  1591  1592  1593  1594  1595  1596  1597  1598  1599  1600  ... 1610  ... 1640  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz