Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1590 ...  1592  1593  1594  1595  1596  1597  1598  1599  1600  1601  1602  ... 1610  ... 1636  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Vyrovnanost vnějších vztahů.POSPÍŠIL, JiříHospodářské noviny č.65, 2/4/1993
Výsledek a vývoj vnější výkonnosti ekonomiky česoslovenské ekonomiky v roce 1992, rozhodující faktory výsledků.
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a přís-pěvku na státní politiku zaměstnanosti.Hospodářské noviny č.32, 16/2/1993
Zákon ČNR č.589/1992 Sb., novelizace zákona č.10/1993 Sb.
Reklama patří k podnikání.Hospodářské noviny č.27, 9/2/1993
Alois Rašín.LACINA, VlastislavHospodářské noviny č.24, 4/2/1993
Osobnost, dílo 1. československého ministra financí, hlavní zásluhy v Ź oblasti ekonomie, vytvořil samostatnou československou měnu a přeměnil v Ź pevnou a hodnotnou.
Reformní kroky v Ruské federaci.KYSILKA, HugoNárodní hospodářství č.6, 6/1992
Clearing jako most přes devizové bariéry.BURIAN, JosefHospodářské noviny č.60, 26/3/1993
Jak uplatňovat smlouvy o platebním styku se Slovenskem(l). 2.část-Hospodářské noviny, 7.4.1993, č.68 3.část-Hospodářské noviny, 15.4.1993, č.73 4.část-Hospodářské noviny, 22.4.1993, č.78 5.část-Hospodářské noviny, 29.4.1993,č.83
Neuplatnění nároku na odpočet daně.ABC+ěšJanHospodářské noviny č.55, 19/3/1993
Znění dokumentu.
Klíčová úloha původu zboží.HAVLÍK, JiříHospodářské noviny č.4O, 26/2/1993
Středoevropská dohoda v oblasti volného obchodu. Dohoda platí pro smluvní státy tzv. visegrádské čtyřky - Českou republiku, Slovenskou republiku, Maďarsko a Polsko od 1.3.1993.
Měnová odluka a účetnitví.HAVEL, FrantišekHospodářské noviny č.37, 23/2/1993
Účtování pohledávek a závazků od 8. února 1993, názorné vysvětlení.
Ke státním rozpočtům a záměrům finanční politikyKOČÁRNÍK, IvanFinance a úvěr č.1, 1/1993
Základní rysy,příjmy, výdaje státního rozpočtu, rozpočty obcí.
Konkrétní podporu konkrétním podnikatelům.LOBKOWITZ, JiříHospodářské noviny č.42, 2/3/1993
Názory na podnikání a podnikatelské klima v ČR, příklady a doporučení v zájmu posílení podnikatelství v naší zemi.
Společné podnikání manželů.VÁVRA, JuliusHospodářské noviny č.52, 16/3/1993
Zákon o daních z příjmů v praxi.
Hlavní překážkou nedostatek kapitálu.VITEČKOVÁ, JanaHospodářské noviny č.52, 16/3/1993
Seznam článků na pokračování, 2.část. Výsledky výzkumu Sociologického ústavu AV ČR v tisíci podnicích a společ- nostech registrovaných v obchodním rejstříku. Překážky růstu podniků.
Zlepšení v mezinárodním platebním styku.HLÁDEK, Tomáš-FIALKA, MarekHospodářské noviny č.52, 16/3/1993
Ke vzniku a činnosti clearingového centra České národní banky.
Instucionální struktura a orgány ES.Hospodářské noviny č.52, 16/3/1993
Příloha věnovaná evropské integraci, ES.
Finanční pomoc v rekordní době.Hospodářské noviny č.54, 18/3/1993
Půjčka MMF České republice.
Přímé zahraniční investice v roce 1992.PISKOVÁ, HanaHospodářské noviny č.53, 17/3/1993
Teritoriální struktura přímých zahraničních investic, odvětvová struktura k 31.12. 1992.
Ještě jednou k rozpočtu.KAMENÍČKOVÁ Věra č.12, 18/3/1993
Funkce a vývoj rozpočtu v období ekonomické reformy.
Budoucnost Komerční banky.SALZMANN Richard č.12, 18/3/1993
Kdy se stát plátcem.JÍLEK, JosefČeský a Slovenský profit č.9, 3/1993
Analýza případů, kdy se vyplatí dobrovolně platit daň z přidané hodnoty.
 |<<  <<  1 ...  1590 ...  1592  1593  1594  1595  1596  1597  1598  1599  1600  1601  1602  ... 1610  ... 1636  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz